Sennik Kolory

Znaczenie snu kolory

Sennik kolory

Kolory w snach to bardzo ważny , uniwersalny a także bardzo wyrazisty symbol.

Kolory pojawiają się w naszych snach niezwykle często, ale zwykle odbieramy je jako coś normalnego i zwracamy większą uwagę na inne symbole. Jest to jednak błąd, gdyż poza tym, że zwykle są bardzo wyraziste, są też najczęściej ważne, a nawet mogą mieć kluczowe znaczenie dla objaśnienia znaczenia danego snu.

Przeważnie symbolizują dobro i zło, także to tkwiące w człowieku oraz wszystkie jego cechy, jakie można przyporządkować do tych dwóch kategorii.

To, jak ważne są dla nas kolory, udowadnia fakt, iż mogą one wpływać nie tylko na dosłownie wszystkie poziomy naszej świadomości oraz podświadomości, ale nawet na naszą fizyczność – nasze ciało.

Dlatego kiedy interpretujemy swoje sny, nie powinniśmy skupiać się wyłącznie na symbolach, jakie w nich wystąpiły, ale też na tym, jakie barwy w nich dominowały czy rzuciły nam się w oczy swą nietypowością.

Znaczenie snu kolory

Kolory można podzielić na dwie grupy – kolory światła, czyli biel i połączone barwy widma oraz kolory ciemności – czerń i brak barwy.

Kolor biały to – jak każdy wie – wszystko, co dobre, a wręcz święte, a więc czystość, niewinność, brak skalania grzechami (złymi postępkami), życie w bliskim związku z Bogiem. Biel może także symbolizować małżeństwo, także śmierć, ale w jej pozytywnym wymiarze – kończącą zły etap i rozpoczynającą nowy, następujący po dokupieniu i odnowie zmarłego w duchowym sensie.

Kolor błękitny wskazuje bardzo wyraźnie na duchowość, boskość i wszystkie związane z tym aspekty. Dość jednoznacznie kojarzy nam się z niebem i rzeczywiście często właśnie tak można go interpretować, ale także czasem może oznaczać siłę twórczą oraz szeroko pojmowaną prawdę.

Kolor brązowy symbolizuje ziemię i raczej negatywne zjawiska – sięgnięcie dna, degradację, śmierć duchową na skutek jakiegoś złego czynu oraz cechy prymitywne, kojarzące się z niskim poziomem i niemające nic wspólnego z wzniosłością.

Kolor czarny to wszelkie ciemne strony, również religii i Boga. Symbolizuje żałobę i smutek związany ze śmiercią i śmiertelnością, niedającą nadziei na życie wieczne. Są to także bierne siły wynikające z nieświadomości, działanie nieukierunkowane i popełniane w wyniku tego błędy. Czasem może symbolizować też kobiecość.

Kolor czerwony dość jednoznacznie wskazuje na krew, ale nie w wymiarze tragicznym, jak to często próbujemy interpretować. Przeciwnie, oznacza życie, gdyż krew to życiodajny płyn. Symbolizuje wprawdzie ranę i śmierć, ale częściej wskazuje na siły życiowe, czasem na silną, zwierzęcą naturę, której nie da się poskromić. Może także wskazywać na odwagę, siłę woli oraz potrzebę prowadzenia wojny, czasem tylko w wymiarze duchowym.

Kolor fioletowy to religijność, czasem świętość, ale też żal, żałoba. Ma związek z religią, głównie chrześcijańską i jako taki, może zapowiadać cierpienie, głównie fizyczne, lub też zwiastować dla kogoś przyjęcie święceń kapłańskich.

Indygo wskazuje na duchowy wymiar osoby śniącej i podkreśla, że znajduje się ona na wysokim stadium rozwoju wewnętrznego i ma szansę na osiągnięcie wielkiej mądrości życiowej. Obok tego może też symbolizować zdolności parapsychiczne, mocno rozbudowaną intuicję i szansę odkrycia prawdy.

Kolor pomarańczowy symbolizuje wysokie ambicje, dumę, butę, a także wszelki przepych, egoizm, nawet okrucieństwo, czyli wszystko kojarzące się z władzą i bogactwem. Jeśli jest powiązany z płomieniami, może wskazywać na oczyszczającą moc ognia lub jego niszczycielską siłę.

Kolor purpurowy jest również na jawie kojarzony z władzą, królewskością oraz boskością, a także wskazuje na sprawiedliwość, prośbę o przebaczenie, pokutę i bezwolne poddanie się władzy pana.

Kolor różowy wskazuje na cielesność, zmysłowość i uczuciowość. Może też mieć znaczenie religijne, chrześcijańskie – oznaczać zmartwychwstanie i bezinteresowną miłość wobec bliźniego.

Kolor srebrny jest kojarzony z Księżycem, a jako taki, symbolizuje wszytko, co pozazmysłowe, parapsychiczne, wręcz magiczne. Symbolizuje intuicję, a także kobiecość.

Kolor szary to pokuta i żałoba, ale też neutralność wobec jakichś spraw bądź bierne poddanie się woli kogoś silniejszego.

Kolor zielony nie daje się jednoznacznie przyporządkować, kluczowe są tu jego odcienie, które są ciepłe i zimne. Mogą one oznaczać rzeczy dobre, jak młodość, dobre zdrowie, świeżość i życie bądź złe – zgniliznę, brud, ciemność i śmierć. We śnie kolor ten może również oznaczać brak rozsądku lub doświadczenia w jakiejś konkretnej kwestii i związane z tym działanie na oślep, które najprawdopodobniej zakończy się klęską.

Kolor złoty jest jednoznacznie związany z boskością i boskim oświeceniem, a także chwałą i męską siłą i energią pochodzącymi z kosmosu.

Kolor żółty również jest związany z oświeceniem, z intelektem i mądrością, a także hojnością wobec innych. Może również symbolizować we śnie początek jakiejś ważnej podróży, która będzie się odbywać w głębi duszy i będzie prowadzić do głębokiego duchowego oświecenia.

Oceń sennik

Sennik Kolory

Jeżeli chcesz otrzymać interpretację swojego snu z symbolem Kolory - opisz swój sen tutaj

Wyślij sen