Węgorz

Najczęściej identyfikuje się go z wężem (patrz: Wąż); często rozumiany w takim samym sensie, jak robak w wodzie.

Wyślizgujący się z rąk: niepowodzenie w przedsięwzięciu.

Jeść węgorza: niepowodzenia.