Różnicowanie

Sennik babuni:

Różnicowanie osób wskazuje na złych przyjaciół.

Różnicowanie bydła wieszczy Ci choroby.