Sennik Morze

Sennik morze

Sennik morze

Morze – naturalny zbiornik wodny, część oceanu, mniej lub bardziej wyraźnie oddzielona od pozostałych jego części brzegami kontynentu, wyspami lub wzniesieniem dna.

Ze względu na utrudnioną wymianę wód morza charakteryzują się indywidualnymi cechami. Zbiór tych cech nazywa się ustrojem hydrologicznym.

Morze kojarzy nam się z czymś przyjemnym, najczęściej wakacjami, plażą, z czymś co nas uspokaja, relaksuje. Podobnie jest też w naszych snach.

Znaczenie snu morze

Może nam się śnić że pływamy w morzu, że spacerujemy po plaży, może być ono spokojne, albo bardzo wzburzone.

Morze jest symbolem pierwotnych, tajemnych sił natury, a czasem także mocy tkwiących w ludzkiej psychice. Jest początkiem i końcem, symbolem kosmosu oraz głębią wszystkiego, czego nie jesteśmy w stanie pojąć za pomocą naszego umysłu.

Jeśli w śnie tym pojawiają się tamy czy wały, oznacza to, że jeśli będzie nam grozić jakieś niebezpieczeństwo, znajdziemy w sobie siłę, by je pokonać.

Gdy śni nam się, że spacerujemy brzegiem morza, jest to znak, że czeka nas jakaś zmiana dotycząca naszej osobowości.

Wzburzone morze to znak, że nasze życie będzie pełne wzlotów i upadków, ale za to bardzo intensywne i przeciwne wszelkiej monotonii.

Morze jest symbolem nieskończoności, przemijalności i wieczności, pramaterii, stworzenia świata i wszechświata z nicości, pierwotnego chaosu do potęgi stanu między możliwością a rzeczywistością, niezgłębionej mądrości i prawdy o początkach życia i śmierci, dynamicznych sił życiowych, źródła życia i odrodzenia, energii życiowej, Wielkiej Matki a w niej zawartej zbiorowej podświadomości wszelkich istot wznoszącej nas do Boga.

Symbol niewyczerpalnej siły życia, ale także pochłaniające wszystko otchłani, w tym też znaczeniu w psychoanalizie pokrewne podwójnemu obliczu dającej i biorącej, chroniącej i karzącej siły sprawczej jako zbiornik niezliczonych i jeszcze nieodkrytych możliwości człowieka, kryjących się w ciemności podświadomości również jako symbol świadomości zbiorczej naszego gatunku.

Jako niezmierzona wielka powierzchnia morza to symbol prawdziwej nieskończoności, przez mistyków rozumiany jako pogrążenie się w Bogu .

Oceń sennik

Sennik Morze

Jeżeli chcesz otrzymać interpretację swojego snu z symbolem Morze - opisz swój sen tutaj

Wyślij sen