Sennik Jezioro

Sennik jezioro

Sennik jezioro

Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu.

Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych.

Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.

Znaczenie snu jezioro

Ogólnie jezioro jako motyw senny możemy kojarzyć z nieświadomością, wszystkim, co kobiece i tajemnicze, a także z mądrością.

Czasem motyw ten może być także związany z osobami zmarłych, które, jak w mitologii, przemierzają jezioro, by dostać się na drugą stronę życia. Na ogół jednak sny o jeziorach mają pozytywną wymowę i często zawierają elementy z naszej przyszłości.

Freud wodę utożsamiał z życiem płodowym oraz czasami najwcześniejszego dzieciństwa. Zaś wodę, z którą wiążą się jakieś niebezpieczeństwa, kojarzył z obawami dotyczącymi seksualnej strony życia.

Według niego czasem może to też dotyczyć problemu moczenia się we śnie, z jakim zmaga się osoba śniąca.

Jung wszelką wodę kojarzył z żeńską energią oraz wszystkim, co tajemnicze i nieuświadomione. Zbiorniki wodne, zwłaszcza te większe, uważał za symbol zbiorowej nieświadomości, wpisanej w ludzką naturę.

Poza tym uważał, że kiedy we śnie mężczyzna boi się wody, to oznacza to, iż na jawie ma problem z nawiązywaniem kontaktów z kobietami lub też ma zastrzeżenia co do swej nadmiernej uczuciowości, uważając ją za typowo kobiecą przypadłość, i nie akceptuje tej strony swojej osobowości.

Oceń sennik

Sennik Jezioro

Jeżeli chcesz otrzymać interpretację swojego snu z symbolem Jezioro - opisz swój sen tutaj

Wyślij sen