Sennik Chrzest

Sennik chrzest

Sennik chrzest

Chrzest według katolików jest sakramentem, którego nie można odwrócić. Przyjmuje się go tylko raz w życiu. Jednak w niektórych kulturach ludzie wierzą w obrzędy odwracające jego moc.

Chrzest jest jak najszybszym wyzwoleniem się z grzechu pierworodnego. Każdy człowiek po narodzinach obarczony jest bowiem grzechem, a Chrzest Św. uwalnia go od niego i pozwala odrodzić się mu na nowo w wierze. Chrzest to brama prowadząca ze śmierci do życia.

Znaczenie snu chrzest

Motyw chrztu we śnie może oznaczać wtajemniczenie w jakąś wielką, ważną prawdę bądź ponowne narodziny, oczywiście w wymiarze duchowym, na przykład nawrócenie się człowieka na drogę dobra po przygodzie ze złem.

Może również pojawiać się we śnie osoby, która doszła do wniosku, że jest nieczysta, czyli na przykład na jawie zachowała się w sposób urągający jakimś zasadom i czuje z tego powodu wyrzuty sumienia, wymaga obmycia się z tego grzechu i przejścia do stanu czystości.

Przy tym wcale nie musi to być chrzest za pomocą wody, może odbywać się przy użyciu innych żywiołów, na przykład możemy mieć do czynienia z oczyszczeniem dokonanym ogniem.

Jeśli tak jest, to przy interpretacji snu należy wziąć pod uwagę nie tylko motyw chrztu, ale też objaśnienie, jakie jest przypisane do owego żywiołu.

Oceń sennik

Sennik Chrzest

Jeżeli chcesz otrzymać interpretację swojego snu z symbolem Chrzest - opisz swój sen tutaj

Wyślij sen