Sennik Archetypy w snach

Archetypy w snachNasz umysł to skarbnica wielu różnorodnych, czasami wręcz nieuświadamianych doznań, wrażeń, wspomnień. Ukryte w ciągu dnia, dopiero nocą podczas snu ujawniają się w postaci marzeń sennych. Za zamkniętymi oczyma pojawiają się obrazy, osoby, sytuacje, które bardzo często są dla nas tajemnicze i niewyjaśnione. Czy piękny sen o urodziwym młodzieńcu oznacza, że niebawem spotkamy miłość swojego życia? Czy śmierć we śnie to ostrzeżenie przed czymś złym? Czy ze snów możemy dowiedzieć się czegoś więcej o naszej podświadomości?

Człowiek od zawsze chciał zrozumieć swoje sny. Dziwne, abstrakcyjne obrazy pojawiające się nocą za naszymi zamkniętymi oczyma są wynikiem pracy ośrodkowego układu nerwowego. Zjawiska pojawiające się podczas snu przypominają halucynacje, nie są kontrolowane przez nasz umysł, pojawiają się zarówno jako obrazy, jak również doznania słuchowe, zapachowe czy nawet smakowe. Okazuje się, że pewne elementy występujące w snach są wspólne dla wszystkich ludzi. To właśnie im zaczęto przypisywać symboliczne znaczenia. Naukowcem, który bardzo wiele swoich prac poświęcił tematyce marzeń sennych, był Gustav Jung, sławny uczeń Freuda. Wskazał on, iż najważniejszymi elementami naszych snów są archetypy, posiadające pewne uniwersalne znaczenia.

Czym są archetypy?

Archetypy senne to elementy naszej podświadomości, które zakorzenione są w naszym nieświadomym umyśle. Są on uniwersalne, mają źródło w ogólnoludzkich doświadczeniach, dlatego też uznaje się je za potwierdzenie naszego istnienia. Archetypy są mocno zakorzenione we wspólnej dla wszystkich ludzi części umysłu. Jung traktował je jako symbole, które w sposób obrazowy i uproszczony przekazują naszej świadomości zawiłe i niejednoznaczne informacje, mające swoje źródło w podświadomości.

Znaczenia archetypów

Archetypy to najważniejsze elementy analizowane podczas interpretacji snów. Trzeba jednak pamiętać, iż zanim nazwiemy jakiś znaczący element naszego snu archetypem, a więc nadamy mu symboliczne i uniwersalne znaczenie, musimy wziąć pod uwagę nasze osobiste skojarzenia oraz doświadczenie. Istnieje sporo archetypów, którym przypisujemy symboliczne, ogólne znaczenie. Oto kilka najważniejszych archetypów oraz przypisywane im uniwersalne znaczenie:

Dziecko – symbol ukrytych w człowieku sił twórczych.

Urodziwa, wysoka i szlachetna kobieta – uosobienie duchowości, przewodniczka.

Mądry starzec – symbol nauki i mądrości racjonalnej, zdobytego doświadczenia.

Mądra staruszka – symbol nauki i mądrości uczuciowej.

Wódz – symbolizuje ojca, miłość i opiekuńczość ojcowską, ratunek.

Pies – oznacza męskość i instynkty.

Kot – symbol kobiecości, tajemnicy, niezależności.

Koń – oznacza prymitywne zwierzęce potrzeby.

Dom – symboliczne przedstawienie struktury naszej jaźni. Jest to jeden z najważniejszych archetypów, nośnik informacji o naszym życiu psychicznym.

Śmierć – oznacza koniec pewnego etapu w życiu, a początek kolejnego.

Słońce – symbol drzemiących w każdym człowieku życiodajnych pierwiastków męskich.

Księżyc – symbol drzemiących w naszym wnętrzu tajemniczych pierwiastków żeńskich.

Ziemia – symbolizuje matkę, a także bezpieczeństwo i opiekuńczość.

Morze – oznacza sferę nieświadomości, a także wieczność.

Ogień – symbol energii, zniszczenia, a także seksualności.

Deszcz – z jednej strony symbolizuje cierpienie, z drugiej zaś oczyszczenie, które nastąpi po tym cierpieniu.

Góra – symbol ukrytych ambicji oraz duchowej wspinaczki.

Latanie – ujawnia skrywane pragnienie ucieczki od odpowiedzialności.

Pływanie – metaforycznie przedstawia, w jaki sposób radzimy sobie w życiu.

Liczby parzyste – kojarzone z płcią żeńską, symbolizują kobiecość.

Liczby nieparzyste – kojarzone z płcią męską, symbolizują męskość.

Oceń sennik

Sennik Archetypy w snach

Jeżeli chcesz otrzymać interpretację swojego snu z symbolem Archetypy w snach - opisz swój sen tutaj

Wyślij sen