Sennik Anioły

Znaczenie snu anioł

Sennik anioł

Anioły kojarzą nam się dość jednoznacznie , uważamy, że są naszymi opiekunami albo sługami Boga, które w naszym śnie mają za zadanie przekazać nam od niego jakąś wiadomość.

Jednakże w objaśnieniu snów zazwyczaj przyjmuje się,że anioły rzeczywiście przekazują jakąś ważną informację, ale nie z nieba, a wyłącznie z naszej podświadomości.

Anioły więc spełniają w naszych snach bardzo ważną rolę – udzielają nam rozmaitych podpowiedzi dotyczących naszego życia, być może pozwalają nam odkryć tkwiącą w nas prawdę oraz wskazują drogę, jaką powinniśmy dalej podążać, co ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy znajdujemy się w szczególnie trudnej sytuacji i nie wiemy, w jaki sposób z niej wybrnąć.

Anioły przy tym nie zawsze pojawiają się w naszych snach w takiej formie, jak znamy to z świętych obrazów czy książek – w postaci ludzi ze skrzydłami, w długich, powłóczystych szatach.

Czasem mogą to być zwykli ludzie, co do których jednak we śnie żywimy przekonanie, że są aniołami. Czasem też mogą przybierać postać naszych drogich zmarłych, którzy się o nas zawsze martwili i chcieli nam pomóc.

Trzeba przy tym pamiętać, by nie zawsze dosłownie traktować to, mówi pojawiający się we śnie anioł, gdyż czasem może to być metafora, a nawet bywa tak bardzo często.

Znaczenie snu anioły

Ogólnie uznaje się, że sny z pojawiającymi się w nich aniołami mają pozytywny wydźwięk i zapowiadają dla nas jakieś pozytywne wydarzenia mające już niebawem mieć miejsce w naszym życiu. Zapowiadają więc zapanowanie miłości , szczęścia i pokoju.

Symbolizują zaufanie, miłość, jedność i nadzieję, mogą także wpływać na nas pozytywnie samym tym, że się nam śnią, zwłaszcza, jeśli we śnie starają się nas uspokoić . Po takim śnie często budzimy się ukojeni, uspokojeni i pełni nadziei na lepsze jutro.

Jeśli anioł we śnie do nas mówi, może to mieć wielkie znaczenie i najprawdopodobniej ma, ale jeśli sen ten pojawia się częściej, bez wątpienia ma na celu jakieś ważne przesłanie, które koniecznie musimy odkryć.

Jeśli chodzi o wybitnych uczonych badających tajniki jaźni , to również oni przypisywali wielkie znaczenie snom i pojawiających się w nich aniołom.

I tak na przykład, Zygmunt Freud uważał jako ateista, że aniołów nie należy łączyć z nieistniejącym jego zdaniem Bogiem, lecz traktować ich jako posłanników naszej własnej podświadomości.

Można to zatem zinterpretować tak, że anioły w naszych snach nie mówią nam nic, czego wcześniej byśmy nie wiedzieli i najprawdopodobniej kiedy to usłyszymy, zdamy sobie sprawę z tego, że jest to dla nas oczywista prawda.

Jego uczeń zaś, Karol Gustaw Jung , który był osobą wierzącą, a nawet religijną, uważał, że anioły w naszych snach mają silny związek z religią, ale również nie traktował ich jako boskich posłanników, którzy mieliby nam coś ważnego do przekazania.

Wskazywał raczej na ich związek z naszą duchowością,a raczej duchowymi aspektami naszej psychiki, czyli według niego anioły mogą oznaczać naszą religijność czy też wyrzuty sumienia spowodowane tym, że odeszliśmy daleko od religii.

Oceń sennik

Sennik Anioły

Jeżeli chcesz otrzymać interpretację swojego snu z symbolem Anioły - opisz swój sen tutaj

Wyślij sen